Dret de família

  • Procediments matrimonials de separació, divorci i nul·litat.
  • Procediments de guarda, custòdia i aliments
  • Procediments de successions (herències, testaments i altres disposicions per causa de mort, reclamació de llegítima)
  • Procediments d'incapacitació judicial, tutela i curatela

 

Té algun dubte o desitja concertar una cita?

Truqui'ns al telèfon o utillitzi el nostre formulari de contacte.